Úřední věstník Evropské unie, C 144, 14. červen 2005