Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 142, 12 ta' Mejju 2014