Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 142, 2014. gada 12. maijs