Euroopan unionin virallinen lehti, C 142, 12. toukokuuta 2014