Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Warner - 24. januarja 1979.