Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 146, 11 ta' Ġunju 2010