Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 146, 2010. gada 11. jūnijs