Uradni list Evropske unije, C 235, 23. september 2005