Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 7, 12 ta' Jannar 2015