Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 7, 2015. gada 12. janvāris