Službeni list Europske unije, C 7, 12. siječnja 2015