Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 248, 23 ta' Ottubru 2007