Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 248, 2007. gada 23. oktobris