Euroopan unionin virallinen lehti, C 248, 23. lokakuuta 2007