Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 269, 4 październik 2012