Euroopan unionin virallinen lehti, L 269, 4. lokakuuta 2012