Úřední věstník Evropské unie, L 269, 4. říjen 2012