Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 146, 2008. június 12