Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 332, 2006. gada 30. novembris