Euroopan unionin virallinen lehti, L 332, 30. marraskuuta 2006