Úřední věstník Evropské unie, L 332, 30. listopad 2006