Pisno vprašanje E-0834/07 vlaga Syed Kamall (PPE-DE) za Komisijo. Diskriminacija britanskih zdravnikov, ki študirajo zunaj Evropske unije