Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. septembra 2015 o delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP))