2019 m. sausio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/429, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/821 papildomas alavo, tantalo, volframo ir aukso išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemų vertinimo ir pripažinimo metodika ir kriterijais