Zadeva C-249/17: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. oktobra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court – Irska) – Ryanair Ltd/The Revenue Commissioners (Predhodno odločanje – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Pojem davčnega zavezanca – Holdinška družba – Odbitek vstopnega davka – Izdatki, ki so povezani z opravljanjem storitev svetovanja in ki so nastali v okviru pridobitve delnic neke druge družbe – Namen prevzemne družbe, da za ciljno družbo opravlja storitve upravljanja – Neobstoj opravljanja teh storitev – Pravica do odbitka DDV, ki je bil obračunan za načrtovane storitve)