Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1391 z dne 6. septembra 2019 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1218/1999 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo in o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 670/2013