Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1391 zo 6. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1218/1999 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry a zrušuje sa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 670/2013