Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1391 al Comisiei din 6 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1218/1999 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 670/2013