Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1391, annettu 6 päivänä syyskuuta 2019, yhdistettyyn nimikkeistöön kuuluvien tiettyjen tavaroiden luokittelusta annetun asetuksen (EY) N:o 1218/1999 muuttamisesta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 670/2013 kumoamisesta