Писмен въпрос E-1022/10, зададен от Nikolaos Chountis (GUE/NGL) на Комисията. Опустошителни наводнения в префектура Еврос