Úřední věstník Evropské unie, L 211, 12. srpen 2010