Pisno vprašanje E-008307/11 Jim Higgins (PPE) za Komisijo. Varnost v cestnem prometu