Usnesení Evropského parlamentu k evropské bezpečnostní strategii (2004/2167(INI))