Zadeva T-243/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2020 – VW/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Preživeli zakonec – Družinska pokojnina – Člena 18 in 20 Priloge VIII k Kadrovskim predpisom – Pogoji za upravičenost – Trajanje zakonske zveze – Ugovor nezakonitosti – Enako obravnavanje – Načelo sorazmernosti)