Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 164, 2004. gada 23. jūnijs