Euroopan unionin virallinen lehti, C 164, 23. kesäkuuta 2004