Mål T-461/09: Tribunalens dom av den 5 maj 2011 — CheapFlights International Ltd mot harmoniseringsbyrån (Cheapflights med svart flygplan) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Cheapflights med svart flygplan — Det äldre nationella figurmärket CheapFlights — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)