Zadeva T-461/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2011 – CheapFlights International proti UUNT – Cheapflights (Cheapflights s črnim letalom) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Cheapflights s črnim letalom — Prejsšnja figurativna znamka Skupnosti CheapFlights — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)