Zaak T-461/09: Arrest van het Gerecht van 5 mei 2011 — CheapFlights International/BHIM — Cheapflights (Cheapflights met zwart vliegtuig) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Cheapflights met zwart vliegtuig — Ouder internationaal beeldmerk CheapFlights — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009” )