Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 195, 6 lipiec 2013