Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 195, 2013. gada 6. jūlijs