Euroopan unionin virallinen lehti, CA 195, 6. heinäkuuta 2013