Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 195, 6 Ιούλιος 2013