Úřední věstník Evropské unie, CA 195, 6. červenec 2013