Официален вестник на Европейския съюз, CA 195, 6 юли 2013г