Uradni list Evropske unije, CE 45, 23. februar 2006