Úřední věstník Evropské unie, L 76, 15. březen 2012