Uradni list Evropske unije, C 278, 14. september 2012