Komisjoni määrus (EÜ) nr 975/2007, 21. august 2007 , millega kehtestatakse ajavahemikuks 1. augustist kuni 30. septembrini 2007 kvoodivälise isoglükoosi eksportimise koguseline piirnorm