Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 17, 22 ta' Jannar 2010